Risk.

Controllo kan helpen bij het identificeren van de risico’s binnen uw organisatie en ondersteunen in het opstellen van passende maatregelen van interne controle maatregelen om risico’s te mitigeren.

Wat wij doen.

Wij bieden verschillende diensten aan op het gebied van risico beheersing, reputatie, financiële verslaggeving en regelgeving.

Risk Management

 Heeft u voldoende zicht op de aanwezige risico’s ten aanzien van uw bedrijfsdoelstellingen? Controllo helpt organisaties met het implementeren van risico management. Daarbij zorgt u dat de continuïteit van uw organisatie geborgd blijft.

Risk Assessments

 Wij kunnen u helpen bij het identificeren en mitigeren van risico’s binnen uw bedrijfsprocessen en systemen. Tijdens de risk assessments brengen wij op een efficiënte manier de risico’s in kaart en stellen wij concrete verbeteringen voor.

Internal Control Advisory

Controllo kan helpen bij het documenteren van de belangrijkste processen en het opstellen van controle maatregelen om risico’s te mitigeren.  Zo kunnen wij u ondersteunen in het opstellen en implementeren van een controle raamwerk, beleidsdocumenten of procedures.